Palvelut

Rappauspalvelut

Tar­joam­me kat­ta­vas­ti jul­ki­si­vu­jen rap­paus­pal­ve­lui­ta: kol­mi­ker­ros­rap­paus, läm­pö­rap­paus eli eris­te­rap­paus, ohut­rap­paus, tuu­let­tu­va levy­rap­paus sekä myös sok­ke­lien ja beto­ni­pin­to­jen pinnoitukset

Korjaus- ja maalauspalvelut

Tar­joam­me lisäk­si mui­ta kor­jaus- ja maa­laus­pal­ve­lui­ta: rap­pus­kor­jauk­set, par­ve­ke- ja beto­ni­kor­jauk­set, beto­ni­lat­tioi­den epok­si­pin­noi­tuk­set, tasoi­te- ja maa­laus­työt sekä julkisivumaalaukset.